NAUCZYCIELU, KTÓRE JEST NAJWIĘKSZE Z PRZYKAZAŃ…-TRZECI DZIEŃ REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

NAUCZYCIELU, KTÓRE JEST NAJWIĘKSZE Z PRZYKAZAŃ…-TRZECI DZIEŃ REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Ostatni dzień rekolekcji „fioletowego czasu postu” skoncentrował nasza uwagę na najważniejszym z przykazań. Miłość to ta jedyna płaszczyzna, na której człowiek dopełnia swego człowieczeństwa i upodobnienia do Boga. Miłość nie może być jednak tylko deklaracją słowną, ale musi przekładać się w konkretnych postawach wrażliwości na drugiego człowieka i obecnego w nim Boga. To ważne szczególnie […]