Termomodernizacja

06.08.2020r.
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Łańcuchowie, Łańcuchów 65,
21-020 Milejów informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dwóch opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków: plebanii oraz kaplicy w Ostrówku Parafii pw. Jana Chrzciciela dotyczących projektu: „Termomodernizacja budynku plebanii oraz kaplicy w Ostrówku Parafii pw. Jana Chrzciciela” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca: Robert Bijas, ul. Partyzantów 5A, 22-470 Zwierzyniec.

 

Ogłoszenie nr 3

27.07.2020r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Łańcuchowie, Łańcuchów 65, 21-020 Milejów, ogłasza konkurs na opracowanie dwóch opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków: plebanii oraz kaplicy w Ostrówku Parafii pw. Jana Chrzciciela dotyczących projektu: „Termomodernizacja budynku plebanii oraz kaplicy w Ostrówku Parafii pw. Jana Chrzciciela” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty

 

12.06.2019r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św.  Jana Chrzciciela, Łańcuchów 65, 21-020 Milejów informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dwóch Ekspertyz technicznych dla budynku plebanii oraz budynku kaplicy w Ostrówku, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynku plebanii oraz kaplicy w Ostrówku Parafii pw. Jana Chrzciciela” złożył następujący wykonawca:

PROBATUS Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa.

 

Ogłoszenie nr 2

30.05.2019 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, Łańcuchów 65, 21-020 Milejów, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dwóch Ekspertyz technicznych dla budynku plebanii oraz budynku kaplicy w Ostrówku, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynku plebanii oraz kaplicy w Ostrówku Parafii pw. Jana Chrzciciela” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ekspertyza techniczna – zapytanie ofertowe

Ekspertyza techniczna- formularz ofertowy

 

Ogłoszenie nr 1

12.04.2019 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, Łańcuchów 65, 21-020 Milejów, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dwóch audytów energetycznych dla budynku plebanii oraz budynku kaplicy w Ostrówku, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynku plebanii oraz kaplicy w Ostrówku Parafii pw. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożył następujący wykonawca: TGL sp. z o. o, Al. Spółdzielczości Pracy 105 w Lublinie.

 

03.04.2019 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, Łańcuchów 65, 21-020 Milejów, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dwóch audytów energetycznych dla budynku plebanii oraz budynku kaplicy w Ostrówku, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja  budynku plebanii oraz kaplicy w Ostrówku Parafii pw. Jana Chrzciciela.” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Audyt – zapytanie ofertowe