NAUCZYCIELU, KTÓRE JEST NAJWIĘKSZE Z PRZYKAZAŃ…-TRZECI DZIEŃ REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Ostatni dzień rekolekcji „fioletowego czasu postu” skoncentrował nasza uwagę na najważniejszym z przykazań. Miłość to ta jedyna płaszczyzna, na której człowiek dopełnia swego człowieczeństwa i upodobnienia do Boga. Miłość nie może być jednak tylko deklaracją słowną, ale musi przekładać się w konkretnych postawach wrażliwości na drugiego człowieka i obecnego w nim Boga. To ważne szczególnie dzisiaj w obliczu epidemii koronawirusa. Kto zna przykazanie miłości, jak uczony w prawie z dzisiejszej Ewangelii, a nie wypełnia go jest nie daleko od Królestwa Niebieskiego, ale nie jest w nim bo nie żyje tym przykazaniem. Miłość ma być bezinteresowna czego uczy nas sam Ojciec. Msze święte podczas rekolekcji kończyły się wystawieniem Najświętszego Sakramentu i odśpiewaniem suplikacji w intencji ochrony przed koronawirusem.