I Komunia Święta

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Wszystkie bowiem inne sakramenty i dzieła apostolskie wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. Jan Paweł II w 1997 roku we Wrocławiu powiedział wręcz o Eucharystii: „Zaiste, jest ona wielkim, największym sakramentem Kościoła. Kościół sprawuje Eucharystię, a równocześnie Eucharystia tworzy Kościół”. W sakramencie tym, zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, jest obecne prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa, który podczas Ostatniej Wieczerzy ofiarował je na spożycie pod postacią chleba i wina, mówiąc: „To czyńcie na moją pamiątkę”. Do przyjęcia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza przygotowują się dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Dzieci szczególnie przygotowują się poprzez uczestnictwo od najmłodszych lat we Mszy Św. wraz z rodzicami. Bezpośrednie przygotowanie dzieci do Komunii Św. ma miejsce w czasie katechezy szkolnej w I , II i III klasie.

Uroczystość I Komunii Św. w Parafii Św. Jana Chrzciciela odbywa się w drugą niedzielę maja o godz. 10.00. Rocznica I Komunii Św. w trzecią niedzielę maja o godz. 8.30.

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTU: świadectwo chrztu dziecka.