Chrzest Święty

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga… Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga. (Św. Grzegorz z Nazjanzu, „Orationes”) Sakramet chrztu w naszej parafii udzielany jest w trzecią  niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.30 sprawowanej w intencji dzieci i ich rodziców.

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTU CHRZTU akt urodzenia dziecka (odpis), wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres), zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu przez nich wiary, udział w KATECHEZIE PRZEDCHRZCIELNEJ – przed samym chrztem (czwartek, godz. 19.15) po wcześniejszym zgłoszeniu i załatwieniu formalności w kancelarii parafialnej. Rodzice nie mający sakramentalnego małżeństwa mogą ochrzcić dziecko po odbyciu wcześniej trzech katechez.