Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania jest szczególnym wylaniem Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię (charakter), przynosi wzrost łaski chrztu św., czyli: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej i postępowania zgodnie z nią.

Sakrament bierzmowania w parafii św. Jana Chrzciciela udzielany jest co dwa lata.

WYMAGANE DOKUMENTY : świadectwo chrztu, odbyte przygotowanie.