KU CZCI ŚW. JANA CHRZCICIELA

KU CZCI ŚW. JANA CHRZCICIELA

24 czerwca w dzień Narodzin Św. Jana Chrzciciela wspólnota parafialna w Łańcuchowie przeżywa swoją doroczną uroczystość odpustową. Uroczystość narodziń Św. Jana Chrzciciela skłania nas do refleksji w trzech aspektach. Po pierwsze wdzięczności wobec naszych ” Janów”, którzy nam pokazali Chrystusa i do niego przyprowadzili. Po drugie przyjęcie misji świętego patrona, który wskazywał Jezusa jako Mesjasza. […]