REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE…JUŻ ZA NAMI…

W dniach od 1 do 3 marca, pod duchowym przewodnictwem ks. dr kan. Roberta Muszyńskiego, przeżywaliśmy nasze rekolekcje wielkopostne. DZIEŃ I. Zamierzeniem ks. Roberta było ukazanie jak Bóg działa w naszym życiu. Przywykliśmy do postrzegania Boga w dobrych i pomyślnych dla nas wydarzeniach życia. Tymczasem na podstawie historii Józefa Egipskiego ks. rekolekcjonista ukazał nam, że Bóg jest obecny także w naszej kenozie prowadzącej do ostatecznego wywyższenia. Józef zaufał Bogu we wszystkim widząc Jego obecność, nawet w swoim upokorzeniu. Uczy także nas takiego przyjmowania Boga i zaufania Bogu we wszystkim. DZIEŃ II. Na scenę wkroczył Syn Marnotrawny. W jego doświadczeniu życia ks. Robert pokazał jak Bóg prowadzi nas dopuszczając trudne doświadczenia będące konsekwencją naszych decyzji do tego byśmy ostatecznie doświadczyli miłości Ojca. Osiąga to konsekwentnie ” przykręcając nam śrubkę”, prowadzi do refleksji. Paradoksalnie to ten marnotrawny, a nie starszy syn, poznał smak miłości Ojca. To był także dzień spotkania z miłosiernym Ojcem w sakramencie pokuty i pojednania. DZIEŃ III. To swoista instrukcja obsługi małżeństwa. Ks. Robert wyszedł od sceny ewangelicznej, w której Jezus ” posprzątał ” świątynię wypędzając z niej kupców i bankierów. Wskazał na konieczność uporządkowania relacji rodzinnych a w szczególności małżeńskich. Doskonale ujął specyfikę psychiki kobiety i mężczyzny. Podkreślił, że małżeństwo opiera się na trzech ołtarzach: małżeńskiego łoża, stołu rodzinnego i ołtarza. Trafność omówionych przykładów potwierdziły reakcje wiernych…był uśmiech i łzy. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne były cudownym czasem , ubogacającym każdego z nas w przemyślenia nad Słowem Bożym i refleksją nad postrzeganiem obecności Boga w naszym życiu.