CZY ROZUMIECIE CO WAM UCZYNIŁEM…?

CZY ROZUMIECIE CO WAM UCZYNIŁEM…?

Wielki Czwartek wieczorem naznaczony jest celebracją Mszy Wieczerzy Pańskiej upamiętniającej Ostatnią Wieczerzę podczas której Jezus ustanowił dwa sakramenty: zostawił siebie w sakramencie Eucharystii i ustanowił tych, którzy będą czynić to na Jego pamiątkę czyli kapłanów, którzy będą składać Najświętszą Ofiarę. W geście obmycia nóg apostołom uświadamia im, że są posłani aby służyć. W sukcesji apostolskiej […]