TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ…

TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ…

Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła obchody Triduum Paschalnego. Liturgia przypomina i uobecnia ustanowienie dwóch, związanych ze sobą nieodłącznie sakramentów – Eucharystii i Kapłaństwa. W homilii poruszony został problem naszego stosunku do Eucharystii. Także odpowiedzialności rodziców za eucharystyczne wychowanie dzieci. Eucharystia to sakrament, który uczy miłości tak potrzebnej w naszych wzajemnych relacjach, zwłaszcza w rodzinie. Po dwóch […]