PIELGRZYMKA DO HISZPANII I PORTUGALII – W ROKU JUBILEUSZU 125 LECIA OBECNOŚCI RELIKWII ŚW. JAKUBA W ŁAŃCUCHOWIE

PIELGRZYMKA DO HISZPANII I PORTUGALI
FATIMA · PORTO · BRAGA · SANTIAGO DE COMPOSTELA · FISTERRA ·
BURGOS · SARAGOSSA · WALENCJA · MADRYT · TOLEDO
PROGRAM RAMOWY 9 DNI
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Lizbony. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Fatimy.
DZIEŃ 2
Śniadanie, po którym przejazd do Fatimy. Nawiedzenie sanktuarium maryjnego wybudowanego w miejscu objawień Matki
Bożej. Zobaczymy Bazylikę Matki Boskiej Różańcowej, kaplicę Objawień, kościół Trójcy Przenajświętszej, wystawę „Światło i
Pokój”, gdzie gromadzone są dary i wota dla Matki Bożej Fatimskiej, pomniki papieży Jana Pawła II i Pawła VI, betonowy
fragment muru berlińskiego – pamiątka Bożej interwencji w upadku komunizmu, zapowiedzianego w Fatimie. Obiadokolacja.
Udział w procesji ze świecami. Nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Porto – dużego centrum przemysłowo-handlowego, położonego bardzo malowniczo na wzgórzu, nad
rzeką Duoro. Nawiedzimy katedrę koronacyjną. Spacer po starej dzielnicy Ribeira. Przejazd do Bragi. Zwiedzanie miasta:
katedra, dawny pałac biskupi. Udamy się także do wznoszącego się na wzgórzu sanktuarium Chrystusowego Bom Jesus –
wspaniałego kompleksu architektonicznego z pocz. XVIII w., w skład którego wchodzą także monumentalne schody
symbolizujące Świętą Drogę człowieka Schody Pięciu Zmysłów i Schody Trzech Cnót. Obiadokolacja i nocleg w Bradze lub
okolicy.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Santiago de Compostela. Udamy się do Sanktuarium św. Jakuba Apostoła. Zwiedzanie romańskiej
katedry, w której na szczególną uwagę zasługuje wejście główne, z widniejącą na nim ok. setką figur. Na barokowej fasadzie
katedry, usytuowany jest posąg św. Jakuba, a w krypcie pod ołtarzem głównym, zlokalizowany jest grób Apostoła. Pobyt na
starym mieście. Następnie przejazd do niewielkiego miasteczka Fisterra, w przeszłości określanego mianem Krańca Ziemi,
gdzie niegdyś kończył się szlak pielgrzymkowy zwany Drogą św. Jakuba. Na okolicznej plaży Playa Langosteira zbierano muszle
w celu potwierdzenia odbycia pielgrzymki. Dziś na pamiątkę tamtych czasów na skale nad brzegiem oceanu stoi symboliczna
niewielka rzeźba przedstawiająca But Pielgrzyma. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do Burgos. Nawiedzimy katedrę Santa Maria, należącą do najwybitniejszych pomników architektury
gotyckiej na świecie i będącą najwspanialszą budowlą gotycką w Hiszpanii. Posiada ona bezcenne renesansowe i barokowe
elementy dekoracyjne. Wewnątrz znaleźć można wiele pięknych ołtarzy, kaplic oraz rzeźb. Ponadto zobaczymy również
klasztor sióstr z zakonu Cystersów – Monasterio de Santa María de las Huelgas. Szczyci się on jednymi z najstarszych
hiszpańskich witraży zachowanych do dnia dzisiejszego oraz pięknym krużgankiem. Czas wolny. Przejazd na obiadokolację i
nocleg.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd do Saragossy. Nawiedzenie Bazyliki katedralnej Nuestra Señora del Pilar (Matki Bożej na Kolumnie).
Bazylika jest uważana za pierwszą na świecie świątynię maryjną, ponieważ zachowuje się w niej kolumnę, na której według
tradycji Maryja – żyjąc jeszcze w Jerozolimie – objawiła się w ciele apostołowi Jakubowi. Ośrodkiem sanktuarium jest jaspisowa
kolumna z XV-wieczną figurką Madonny z Dzieciątkiem. Kolejno spacer po mieście, zobaczymy: Plaza Mayor, Starą i Nową
katedrę, ratusz oraz najstarszy w Hiszpanii uniwersytet. Czas wolny. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Walencji.
DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd do Walencji, trzeciego co do wielkości miasta Hiszpanii. Nawiedzimy Katedrę z XIII w., poświęconą Matce
Bożej. Kościół posiada architekturę gotycką, a także elementy stylu romańskiego, gotyku francuskiego, renesansu, baroku. W
bocznej kaplicy, po prawej stronie od głównego wejścia, znajduje się kaplica Świętego Kielicha. Długowieczna tradycja
chrześcijańska głosi, że z największym prawdopodobieństwem to właśnie ten kielich był używany przez Jezusa podczas
Ostatniej Wieczerzy. Dalsze zwiedzanie miasta, zobaczymy: barokowy Kościół Desamparats, dzwonnicę Miguelete, Plaza de la
Reina, Mercado Central – jeden z największych bazarów w Europie. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Madrytu.
DZIEŃ 8
Śniadanie. Przejazd do Madrytu. Zwiedzanie stolicy Hiszpanii: nawiedzimy katedrę pw. Matki Bożej Almudeny, zbudowaną z
okazji 500-lecia odkrycia Ameryki, konsekrowaną przez św. Jana Pawła II. Ponadto zobaczymy Pałac Królewski zbudowany w
miejscu dawnego Alkazaru przy Plaza Oriente, kościół San Isidoro, plac Plaza de La Villa z budynkiem Ratusza, bazylikę Matki
Bożej na Kolumnie (del Pilar). Kolejno udamy się na Plaza Mayor oraz Puerta del Sol – plac, na którym znajduje się pomnik
Karola III, fontanny oraz rzeźba niedźwiedzia wspinającego się na drzewo truskawkowe, który jest symbolem Madrytu. Czas
wolny. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 9
Śniadanie. Przejazd do Toledo, wpisanego na listę UNESCO, wznoszącego się na samotnej skale otoczonej wąwozem rzeki Tag.
Ze względu na ogromną ilość zabytków Toledo nazywane jest miastem-muzeum. Zwiedzanie: XIII-XV-wieczna Katedra,
uznawana za jeden z najważniejszych zabytków sakralnych w Hiszpanii oraz w Europie, Kościół San Tomé kryjący największe
dzieło El Greca, obraz „Pogrzeb hrabiego Orgaza”. Przejazd na lotnisko. Przelot powrotny. Zakończenie pielgrzymki.
TERMIN: 16-24.04.2024

CENA:

35 os. – 5500 PLN + 250 EUR 40 os. – 5200 PLN + 250 EUR  45 os. – 5000 PLN + 250 EUR  50 os. – 5000 PLN + 250 EU

ZAPEWNIAMY:
• przelot samolotem wraz z opłatami lotniskowymi
• komfortowy przejazd na całej trasie
• 8 noclegów w hotelach ***, pokoje 2 – os. z łazienkami
• 8 śniadań, 8 obiadokolacji,
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie KL+ Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 15 000 zł, do 10 000 zł w RP
• opłatę na TFG i TFP
• bilety wstępu, nagłośnienie, opłaty drogowe, parkingi, przewodników lokalnych i inne wydatki programowe
UWAGI:
• wyjazd o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach Świętych
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
• niezbędny dokument: dowód osobisty lub paszport
ZGŁOSZENIA DO KOŃCA STYCZNIA. KONTAKT: Ks. Tomasz Konstanciuk 698 525 786