CZEŚĆ MARYI, CZEŚĆ I CHWAŁA…

3 maja, uroczystość Matki Bożej Królowej Polski zgromadziła licznie zebranych wiernych, nie tylko z parafii, w kaplicy w Ostrówku,  której patronką jest Matka Boża. Słowo Boże wygłosił i sumie przewodniczy l ks. kan. Tadeusz Nowak. Podniosłość wydarzenia podkreśliły panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które przyszły w regionalnych strojach. W homilii, ks. kan. zwrócił uwagę nie tylko na królewską godność Maryi, ale także na Jej wobec nas macierzyństwo. ” Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie… A Jej Syn wzywa do miłości, przebaczenia, darowania urazów… To wszystko zawiera się w testamencie z krzyża.” Uroczystość zakończyła procesja eucharystyczna wokół kaplicy i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.