BOŻE…ZEŚLIJ SWOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA TE POLA UPRAWIONE I OBSIANE…

W tym roku na poświęcenie pól parafianie zostali zaproszeni do wsi Górne. Ze śpiewem na ustach wyruszyliśmy w procesji do czterech stacji prosząc o błogosławieństwo  Boże dla pracujących na roli, miłość do ziemi ojczystej, , pomyślność urodzajów i szczęśliwe zbiory oraz szacunek dla chleba powszedniego i Eucharystycznego. Uroczystość zgromadziła wielu parafian niemal ze wszystkich wiosek. Dzięki łaskawości Boga pogoda dopisała, chociaż modliliśmy się także o deszcz, ale nie podczas procesji. Prośba została wysłuchana.