Z POMOCĄ TYM, KTÓRZY JESZCZE W CZYŚĆCU….

 

2 listopada wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, którzy są już zbawieni, ale nie doświadczają jeszcze pełnego zjednoczenia z Bogiem. Za swoje grzechy w czyśćcu muszą przejść udoskonalenie swojej miłości wobec Boga. My możemy pomóc w skróceniu ich czas tęsknoty za Miłosiernym ofiarując do 8 listopada łaskę odpustu zupełnego, będąc w stanie łaski uświęcającej, nawiedzając kościół, kaplicę lub cmentarz i modląc się za zmarłych. Zyskujmy sobie tych, którzy przed Wszechmogącym i Miłosiernym będą się wstawiać za nami.