40 DNI POWROTU DO BOGA…

Środa popielcowa rozpoczyna nowy, mocny,  okres liturgiczny w Kościele – Wielki Post. „Nawróćcie się do Pana, Boga waszego!” woła prorok Joel. To wołanie będziemy często słyszeć w tym czasie. Co to znaczy nawrócić się? To nie tylko podjąć wielkopostne wyrzeczenia, postanowienia. Nawrócić się to zmienić sposób myślenia tak, aby nasze życie zmierzało do spotkania z Bogiem. ” Nawróćcie się do mnie całym sercem”..” rozrywajcie wasze serca a nie szaty”. Nawrócenie ma się dokonać w głębi naszego serca. Oblubieniec wychodzi ze swej komnaty aby spotkać oblubienicę wychodzącą ze swego pokoju (por. Jl 2, 12-18). U podstaw nawrócenia niech będzie modlitwa, potem post i jałmużna abyśmy z Bożą pomocą mogli stać się nie popiołem, który sypany jest na nasze głowy, ale prawdziwym diamentem.

W okresie wielkiego Postu możemy zyskać łaskę odpustu zupełnego za odprawienie nabożeństwa Drogi Krzyżowej lub udział w Drodze Krzyżowej celebrowanej przez Papieża i bezpośrednio transmitowanej przez radio lub telewizję. Raz w ciągu każdego tygodnia można uzyskać odpust zupełny za odprawienie Gorzkich Żali. Droga Krzyżowa – piątek – Ostrówek godz. 16.15, Łańcuchów po Mszy świętej wieczornej. Gorzkie Żale – niedziela – Ostrówek po Mszy św. o godz. 10.00, Łańcuchów po sumie.