ODWAŻNI JAK SW. FLORIAN…

ODWAŻNI JAK SW. FLORIAN…

4 V, święto Św. Floriana, męczennika mszą świętą uczcili druhowie strażacy. Św. Florian to między innymi ich patron. W homilii usłyszeli zachętę do wierności Chrystusowi na wzór świętego patrona. Są heroldami i nosicielami, pokoju na wzór tego jaki daje nam Chrystus. Nie pax romanum, nie stoickiego czy budowanego na pewności jutra w oparciu o zgromadzone […]

W OBJĘCIACH KRÓLOWEJ…

W OBJĘCIACH KRÓLOWEJ…

3 maja, w uroczystość NMP Królowej Polski przeżywaliśmy odpust w parafialnej kaplicy w Ostrówku. Słowo Boże wygłosił nowo wyświęcony diakon z naszej parafii Marcin Dudek, także mieszkaniec Ostrówka. W homilii nawiązał do Ślubów Jasnogórskich sługi bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Zachęcił do wierności trwania przy Bogu na wzór Maryi. Uroczystość uświetnił śpiewem chór parafialny […]

MARCIN DUDEK – DIAKON Z NASZEJ PARAFII

MARCIN DUDEK – DIAKON Z NASZEJ PARAFII

1 V, w kościele pw. Św. Wita w Mełgwi, 5 alumnów Metropolitalnego Seminarium duchownego w Lublinie przyjęło święcenia kapłańskie w stopniu diakonatu. Wśród nich Marcin Dudek, nasz parafianin mieszkający w Ostrówku. Diakon ma prawo nosić stułę przewieszoną przez lewe ramię, dalmatykę (szata liturgiczna na wzór ornatu), Może głosić homilie, udzielać błogosławieństwa, prowadzić pogrzeb i błogosławić […]

NIE BÓJ SIĘ…

NIE BÓJ SIĘ…

Wigilia Paschalna to centrum liturgii Triduum Paschalnego. Rozpoczęła się liturgią światła o godz. 20.00. W liturgii słowa podjęty byl problem lęków, jakie przeżywa człowiek. Maria Magdalena idąca do grobu bała się czy będzie w stanie odsunąć kamień. Kiedy zobaczyła, że już jest odsunięty i nie znalazła w grobie ciała Jezusa bała się, że je wykradziono… […]

WIELKA SOBOTA, WIELKIEGO MILCZENIA…

WIELKA SOBOTA, WIELKIEGO MILCZENIA…

Wielka Sobota to dzień milczenia, wyciszenia na znak przebywania Jezusa w grobie. Od godz.8.00, o każdej pełnej godzinie odbywało się poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Była też okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w symbolicznym grobie. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20.00 a zakończy ja procesja rezurekcyjna.

ON BYŁ PRZEBIYT ZA NASZE GRZECHY…

ON BYŁ PRZEBIYT ZA NASZE GRZECHY…

O godz. 17.00 rozpoczęła się celebracja Liturgii Męki Pańskiej. Liturgia Słowa wprowadziła nas w tajemnicę ofiary Jezusa. Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza stało się inspiracją do rozważań. ” On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści…On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy” (Iz 53,4-5). Dokonało się – wypełniła się w pełni […]

NA DRODZE ZE ŚWIADKAMI MĘKI I ŚMIERCI JEZUSA…

NA DRODZE ZE ŚWIADKAMI MĘKI I ŚMIERCI JEZUSA…

O godz. 15.30 wyruszyliśmy w naszą parafialną Drogę Krzyżową. Idąc przez wioski naszej parafii wsłuchiwaliśmy się w rozważania autorstwa urodzonego w Indiach o. Francisa Maple’a OFM CAP, który pokusił się o ukazanie męki Jezusa oczami świadków. Spotkaliśmy na niej zatem nie tylko samego Skazanego ale także między innymi Piłata, Matkę Jezusa, Marię Magdalenę, Weronikę, Szymona […]

NIE BÓJCIE SIE!

NIE BÓJCIE SIE!

Nie bójcie się! (Mk 16, 6-7)-tymi słowami zwrócił się anioł do niewiast, które przyszły i ujrzały pusty grób. W tak bardzo niepewnym czasie, naznaczonym pandemią, różnego rodzaju kryzysami, które nami targają, brakami, których doświadczamy, pragnę powtórzyć za aniołem NIE BÓJCIE SIĘ! Jego szukajmy , Jego słuchajmy, Jego się trzymajmy. Skoro pokonał szatana i śmierć jest […]

TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ….

TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ….

Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wprowadziła nas w celebrację TRIDUUM PASCHALNEGO. W rozważaniach przenieśliśmy się do wieczernika gdzie Jezus ustanowił i celebrował pierwszą Eucharystię. Od tamtego wieczoru został z nami realnie obecny w sakramentalnych znakach chleba i wina, które przemienia w swoje Ciało i swoją Krew. O Jego realnej obecności w Eucharystii świadczą liczne […]

HOSANNA czy UKRZYŻUJ GO….?

HOSANNA czy UKRZYŻUJ GO….?

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, wprowadziła nas w klimat Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego. Rozważaliśmy wjazd Jezusa do Jerozolimy przy tryumfalnym Hosanna i opis Męki Pańskiej z gromkim Ukrzyżuj Go. Prawdopodobnie te dwa okrzyki wznosili ci sami ludzie. Najpierw uwielbiali Jezusa za wszystko czego wobec nich dokonał a gdy doszło do konfrontacji z Barabaszem i […]