EUCHARYSTIA-NOWE PRZYMIERZE

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przenosi nas emocjonalnie do wydarzeń z wieczernika, kiedy Jezus, tuż przed swoją męką ustanawia sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Eucharystia to nowe przymierze, które Bóg zawiera z człowiekiem na wzór przymierza starotestamentalnego. Także ono jest zawarte pomiędzy dwoma stronami, Bogiem i człowiekiem. Bóg , tym razem obiecuje już nie tylko błogosławieństwo i bezpieczeństwo ale życie wieczne. Za to nasze życie wieczne zapłacił największą cenę, cenę swojej krwi. My, jako druga strona przymierza, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przykazań Dekalogu streszczonych w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Jak nauczał Św. Tomasz z Akwinu, Eucharystia przypomina nam o tym przymierzu i zobowiązuje. Po sumie odbyła się uroczysta procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy.