EUCHARYSTIA-NOWE PRZYMIERZE

EUCHARYSTIA-NOWE PRZYMIERZE

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przenosi nas emocjonalnie do wydarzeń z wieczernika, kiedy Jezus, tuż przed swoją męką ustanawia sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Eucharystia to nowe przymierze, które Bóg zawiera z człowiekiem na wzór przymierza starotestamentalnego. Także ono jest zawarte pomiędzy dwoma stronami, Bogiem i człowiekiem. Bóg , tym razem obiecuje już nie tylko […]