SREBRNY JUBILEUSZ…

SREBRNY JUBILEUSZ…

25 maja 1996 r., z rąk ks. abpa Bolesława Pylaka, 36 diakonów, a w godzinach popołudniowych w Poniatowej, 3 z rąk ks. bpa Ryszarda Karpińskiego, otrzymało święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu. Wśród nich ks. Tomasz Konstanciuk, obecny proboszcz parafii w Łańcuchowie. Uroczystą Eucharystię celebrowali Jubilaci 25 maja o godz. 11.30 w Archikatedrze. W liturgii uczestniczyli […]