ODWAŻNI JAK SW. FLORIAN…

4 V, święto Św. Floriana, męczennika mszą świętą uczcili druhowie strażacy. Św. Florian to między innymi ich patron. W homilii usłyszeli zachętę do wierności Chrystusowi na wzór świętego patrona. Są heroldami i nosicielami, pokoju na wzór tego jaki daje nam Chrystus. Nie pax romanum, nie stoickiego czy budowanego na pewności jutra w oparciu o zgromadzone dobra. ale pokoju płynącego z głębi serca wrażliwego na krzywdę drugiego człowieka znajdującego się w niebezpieczeństwie. Tuż przed mszą świętą w Ostrówku odezwała się strażacka syrena i…drużyna musiał

a wyjechać na akcję…