NIE BÓJCIE SIE!

Nie bójcie się! (Mk 16, 6-7)-tymi słowami zwrócił się anioł do niewiast, które przyszły i ujrzały pusty grób. W tak bardzo niepewnym czasie, naznaczonym pandemią, różnego rodzaju kryzysami, które nami targają, brakami, których doświadczamy, pragnę powtórzyć za aniołem NIE BÓJCIE SIĘ! Jego szukajmy , Jego słuchajmy, Jego się trzymajmy. Skoro pokonał szatana i śmierć jest w stanie pokonać wszystkie nasze niepokoje i niedostatki. Niech zmartwychwstały Chrystus wlewa w nasze serca nadzieję, radość i miłość. ALLELUJA !!!