40 DNI POWROTU DO BOGA…

40 DNI POWROTU DO BOGA…

Środa popielcowa rozpoczyna nowy, mocny,  okres liturgiczny w Kościele – Wielki Post. „Nawróćcie się do Pana, Boga waszego!” woła prorok Joel. To wołanie będziemy często słyszeć w tym czasie. Co to znaczy nawrócić się? To nie tylko podjąć wielkopostne wyrzeczenia, postanowienia. Nawrócić się to zmienić sposób myślenia tak, aby nasze życie zmierzało do spotkania z […]