Ołtarze boczne

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie

Łańcuchów 65, 21-020 Milejów

ogłasza przetarg na

wykonanie prac konserwatorskich związanych z realizacją projektu „Rewitalizacja zabytków ruchomych kościoła Parafialnego p.w. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie”.

Zamówienie jest finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia zawarte są w Zapytaniu Ofertowym dostępnym pod adresem: http://parafia.lancuchow.pl/

Termin realizacji: 10.12.2024 r.

Termin składania ofert upływa dnia 01.08.2023 r. o godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe

Zał 1 – Program prac konserwatorskich (1)

Zał 2 – Decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zał 3 – Formularz ofertowy

Zał 4 – Wzór Oświadczeń wykonawcy

Zał 5 – Wzór Umowy

Zał 6 – Wzór Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zał 7 – Wzór Umowy