Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym posiadającym struktury ogólnopolskie. Na Lubelszczyźnie zostało erygowane dekretem biskupa w 1993 roku, na mocy rozporządzenia Ministra – szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 uzyskało osobowość prawną cywilną.

KSM AL pracuje z młodzieżą gromadzącą się w oddziałach na terenie Lubelszczyzny. Jest współorganizatorem między innymi: obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży, lokalnych projektów edukacyjnych oraz wydarzeń kulturalnych.

KSM opiera się na dwóch filarach: formacji i działaniu.

Formacja oparta jest na żywym uczestnictwie w sakramentach Eucharystii oraz pokuty i pojednania, medytacji Pisma Świętego, adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwie brewiarzowej i różańcowej.  Inspiracje czerpiemy z nauczania Jana Pawła II oraz Franciszka, zwłaszcza z tekstów kierowanych w sposób szczególny do ludzi młodych.

Formacja w KSM AL to budowanie Cywilizacji Miłości. Jest to przesłanie, które kierował do świata Jan Paweł II, wielokrotnie podkreślając niektóre negatywne aspekty współczesnej cywilizacji i nawołujący do urzeczywistnienia Cywilizacji Miłości. Idea Cywilizacji Miłości oznacza z jednej strony zobowiązanie się do konsekwentnego praktykowania miłości w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, politycznym, religijnym, gospodarczym, kulturalnym i ekologicznym, z drugiej strony oznacza gotowość głoszenia idei Cywilizacji Miłości, a także ich systematycznego poznawania i pogłębiania.

Działanie KSM AL odbywa się na dwóch płaszczyznach – w środowisku lokalnym (parafia, szkoła) oraz na Lubelszczyźnie (Archidiecezja Lubelska).

Członkowie KSM AL tworzą oddziały parafialne i koła środowiskowe. Prowadzą cykliczne spotkania, ale często organizują też kawiarenki młodzieżowe, świetlice środowiskowe dla dzieci, tworzą grupy muzyczne i teatralne, jako wolontariusze pomagają ludziom potrzebującym. Podstawą działalności KSMowskiej są regularne spotkania członków złożone ze wspólnej modlitwy i rozmów o Bogu, miłości, przyjaźni, prawdzie i wolności, o ludziach, którzy są ważni w życiu i o tych, którzy takimi powinni być, o wyborach i o codzienności, o poznawaniu siebie, realizowaniu marzeń.

KSM AL organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, Bal Młodych, Drogę Krzyżową na Majdanku, Akcję Palma czy obchody Święta Patronalnego. Bierze także udział w organizacji Niedzieli Palmowej oraz Spotkania Młodych Archidiecezji Lubelskiej. Ponadto włącza się w zbiórki na cele charytatywne.

Nasza wspólnota, ” PRZYSTAŃ” liczy czternaście osób. Prezesem jest Ania Mitrus. Zainteresowanych uczestnictwem we wspólnocie odsyłamy właśnie do niej – doskonale znana i lubiana we wspólnocie parafialnej.