JEZU TY JESTEŚ TU NAPRAWDĘ…

Uroczystość Najświętszego Ciała i krwi Chrystusa, która celebrowana jest w czwartek po Niedzieli Trójcy Świętej, staje się okazja do publicznego wyznania wiary w realna obecność Jezusa w sakramencie eucharystii. Dogmat o transsubstancjacji został ogłoszony na Soborze Laterańskim IV w 1215 r. Od tego czasu Kościół zatwierdził 132 cuda eucharystyczne, które potwierdzają prawdziwą obecność Jezusa z Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina. Obecnie w samej Polsce prowadzone są badania nad 15 przypadkami mającym znamiona cudu eucharystycznego. W obliczu rosnącej sekularyzacji i odejść od wiary Chrystus zdaje się wołać: Ja tu JESTEM !. Tradycyjnie celebrację liturgiczną zakończyła procesja do czterech ołtarzy.

Słowem więc Wcielone Słowo
Chleb zamienia w Ciało swe,
Wino Krwią jest Chrystusową,
Darmo wzrok to widzieć chce.
Tylko wiara Bożą mową
                                                  Pewność o tym w serca śle. (Św. Tomasz z Akwinu)