ZAOPIEKOWANI PRZEZ KRÓLOWĄ POLSKI…

ZAOPIEKOWANI PRZEZ KRÓLOWĄ POLSKI…

Dzień 3 maja, dla naszej wspólnoty parafialnej, to nie tylko Święto Narodowe ale przede wszystkim uroczystość odpustowa w kaplicy w Ostrówku, której patronuje Królowa Polski. Matka Boża zawsze gromadzi wokół siebie liczną rzeszę wiernych. W tym roku sumie przewodniczył i Słowo Boże głosił ks. kan. Grzegorz Draus. Wieloletni misjonarz w Ukrainie, od kilku miesięcy kapelan […]