UMARŁ Z MIŁOŚCI…ZMARTWYCHWSTAŁ DLA ŻYCIA…

Śmierć Chrystusa na krzyżu była motywowana miłością Boga do każdego z nas, miłością, której nikt nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić. Zmartwychwstanie dokonało się abyśmy mogli cieszyć się tą miłością i życiem na wieki. Wszystkim moim kochanym parafianom, gościom i sympatykom naszej parafii życzę, aby te święta były odkrywaniem i odnajdywaniem Chrystusa a jednocześnie samego siebie. Tylko w kontekście wydarzeń paschalnych możemy odkryć jak bardzo Chrystus nas kocha, chce być blisko nas, w naszym życiu i jak bardzo jesteśmy cenni, że nie wahał się oddać za nas swojego życia. Zmartwychwstał abyśmy życie mieli i mieli je w obfitości. ALLELUJA !!!!