W Maryjnej szkole wierności Chrystusowi…

W Maryjnej szkole wierności Chrystusowi…

3 maja to dla naszej parafii nie tylko święto narodowe ale przede wszystkim maryjne i naznaczone uroczystością odpustową w kaplicy, której patronuje NMP Królowa Polski. Słowo Boże głosił i sumie przewodniczył ks. Marek Kwiatosz, duszpasterz Domu pomocy Społecznej w Lublinie. W homilii ukazał nam Matkę Bożą jako tę, która była wierna swojemu Synowi i nam […]