CÓŻ TO JEST PRAWDA?…- PIERWSZY DZIEŃ REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

„Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”(J14,6) – to wyznanie samego Jezusa stanowi podstawę do tegorocznych rozważań rekolekcyjnych. Ks. Jan Miczyński w pierwszym dniu rekolekcji podjął temat prawdy. Każdy musi brać odpowiedzialność za prawdę i to jak będzie ona przyjęta przez drugiego człowieka. Prawda, która nas wyzwoli to konfrontacja z osobą Jezusa Chrystusa i Jego ofiarą za nas. Jako przykład prawdy uwikłanej w układy podał osobę Poncjusza Piłata. To on stawia Jezusowi pytanie ” Cóż to jest prawda?” Szukanie prawdy jest konieczne i pożyteczne, ale prawdy prowadzącej do zbudowania a nie pseudo prawdy, która niszczy. Po Eucharystii w Ostrówku i Łańcuchowie wierni uczestniczyli w Drodze Krzyżowej. Myślą przewodnią rozważań w oparciu o teksty bł. Kard. Wyszyńskiego była również prawda.