POST, MODLITWA, JAŁMUŻNA…CZYNISZ TO?

W środę popielcową weszliśmy w nowy okres liturgiczny, którym jest Wielki Post – czas pokuty, nawrócenia i zbliżania się lub powrotu do Boga. Pomocą w tym procesie są uczynki pokutne służące umartwieniu naszego ciała: post, modlitwa i jałmużna, o czym przypomina nam dekoracja na banerze a kalendarz wielkopostny w dekoracji przed ołtarzem odmierz upływające dni. Wzmocnieniem przeżywania wielkiego postu jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, za odprawienie których, będąc w stanie łaski uświęcającej, można zyskać łaskę odpustu zupełnego. Niech uczynki pokutne Wielkiego Postu będą nie tylko tradycją, ale niech wszelkie nasze umartwienie będzie także przyjęciem części cierpienia Odkupiciela i zbliży na s do niego. Tradycyjnie podczas liturgii Eucharystii nasze głowy zostały posypane popiołem na znak rozpoczęcia dzieła nawrócenia.