MODLITWA JEST PRZYTULENIEM SIĘ DO PANA BOGA – DRUGI DZIEŃ ADWENTOWYCH REKOLEKCJI

Rekolekcyjną sobotę rozpoczęliśmy roratami o godz. 6.00. Nauka wygłoszona przez ks. Matusika dotyczyła osoby NMP, Jej roli, pokory, wierności swojemu FIAT. Ks. Marian wyjaśnił też dlaczego szatan nienawidzi godz. 12.00 – o tej godzinie NMP poczęła mocą Ducha Świętego Jezusa Chrystusa. Wiedzę tę posiadł podczas jednej z modlitw egzorcystycznych od złego. Konferencje rekolekcyjne natomiast mówiły o potrzebie, konieczności i roli codziennej modlitwy. Kto się modli ten się zbawia, kto się nie modli ten się nie zbawia – uczył ks. Marian Matusik. Modlitwa rodzi wiarę, wiara rodzi miłość, miłość rodzi wolność – powtarzał za Św. Matką Teresą z Kalkuty… Sobota była też zanurzeniem się w Bożym Miłosierdziu poprzez sakrament pokuty i pojednania.