ADWENT – CZAS RADOSNEGO OCZEKIWANIA…

Rozpoczęliśmy Adwent – czas radosnego oczekiwania nie tylko na choinkę i wspomnienie wydarzeń Betlejemskiej Nocy, ale przede wszystkim na spotkanie z Panem w czasie powtórnego Jego przyjścia na końcu czasów. Aby to oczekiwanie było rzeczywiście radosne trzeba mieć nie zmącony umysł tym co doczesne i tylko przemijające. Nasze myśli i pragnienia musimy zogniskować na Chrystusie. Tę radość oczekiwania maci nam smutek spowodowany śmiercią księdza Marcina, kapłana z naszego dekanatu, tak serdecznie wspominanego przez wszystkich, którym Bóg postawił go na drodze ich życia. Ale to też niech będzie dla nas znakiem nie uniknionego przemijania i konieczności patrzenia po za horyzont doczesności. W klimat adwentu, podczas naszych rekolekcji będzie nas wprowadzał ks. prał. Marian Matusik, wieloletni ojciec duchowny Metropolitalnego Seminarium w Lublinie i Domu Rekolekcyjnego Ogniska Światła i Miłości, a także wieloletni i bardzo oddany posłudze egzorcysta. Jak nie wielu z nas doświadczył na sobie obecności żywego i działającego Jezusa. Wszystkim moim Parafianom i gościom życzę głębokich duchowych przeżyć w tym świętym czasie oczekiwania.