ADWENT – CZAS RADOSNEGO OCZEKIWANIA…

ADWENT – CZAS RADOSNEGO OCZEKIWANIA…

Rozpoczęliśmy Adwent – czas radosnego oczekiwania nie tylko na choinkę i wspomnienie wydarzeń Betlejemskiej Nocy, ale przede wszystkim na spotkanie z Panem w czasie powtórnego Jego przyjścia na końcu czasów. Aby to oczekiwanie było rzeczywiście radosne trzeba mieć nie zmącony umysł tym co doczesne i tylko przemijające. Nasze myśli i pragnienia musimy zogniskować na Chrystusie. […]