CHRYSTUS PAN KARMI NAS SWOIM ŚWIĘTYM CIAŁEM…

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przenosi nas do Wieczernika gdzie Jezus powiedział ” Bierzcie i jedzcie…bierzcie i pijcie…to czyńcie na moją pamiątkę”. Tak ustanowił sakrament eucharystii zostając z nami ze swoim ciałem i krwią w symbolach eucharystii. O prawdziwości ciała i krwi Chrystusa w eucharystii przekonują nas liczne cuda eucharystyczne poddawane ciągle szczegółowym badaniom naukowym. Mimo upływu czasu wyniki nie pozostawiają wątpliwości i są wciąż takie same…fragment mięśnia serca mężczyzny ok 30 letniego, w stanie agonii, próbki pobrane od wciąż żywego organizmu, grupa krwi AB…To dla nas, niedowiarków te cuda…