CHRYSTUS PAN KARMI NAS SWOIM ŚWIĘTYM CIAŁEM…

CHRYSTUS PAN KARMI NAS SWOIM ŚWIĘTYM CIAŁEM…

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przenosi nas do Wieczernika gdzie Jezus powiedział ” Bierzcie i jedzcie…bierzcie i pijcie…to czyńcie na moją pamiątkę”. Tak ustanowił sakrament eucharystii zostając z nami ze swoim ciałem i krwią w symbolach eucharystii. O prawdziwości ciała i krwi Chrystusa w eucharystii przekonują nas liczne cuda eucharystyczne poddawane ciągle szczegółowym badaniom […]