OTO JEST DZIEŃ, KTÓRY DAŁ NAM PAN…

W niedziele Dobrego Pasterza dziewiętnaścioro dzieci z naszej parafii po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w eucharystii przyjmując do swoich serc Pana Jezusa. Do komunii podchodzili wraz z rodzicami i chrzestnymi, tak jak to było w dzień przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Dla rodziców i chrzestnych było to przypomnieniem tamtego wydarzenia i okazją do rachunku sumienia czy wypełnili przez ten miniony czas zobowiązań podjętych przy chrzcie (co wybrzmiało w homilii). Ufam, ze deklaracje złożone w prośbie o udzielenie Pierwszej Komunii Świętej zostaną przez rodziców spełnione i umożliwią swoim dzieciom jak najczęstszy udział w pełni w Eucharystii. Spoczywa na nich obowiązek Dobrego Pasterza, który daje życie nie tylko to teraźniejsze ale także i przede wszystkim wieczne