KOŚCIÓŁ W ŁAŃCUCHOWIE Z ODPUSTEM W ROKU JAKUBOWYM…

23 listopada do Kurii Metropolitalnej w Lublinie przyszło pismo z Penitencjarii Apostolskiej Kurii Watykańskiej, mocą którego kościół w Łańcuchowie otrzymał rangę kościoła stacyjnego w Roku Jakubowym, któremu przysługuje łaska odpustu zupełnego, który mogą otrzymać nawiedzający kościół pod określonymi warunkami. Jest to jeden z, tylko dwóch, kościołów stacyjnych na wschód od Wisły. Poniżej podajemy warunki uzyskania odpustu według tłumaczenia dokumentu na język polski

„Ojcze Święty,

Stanisław Budzik, Arcybiskup Metropolita Lubelski, ze czcią prosi o udzielenie odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tj. spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa według intencji Waszej Świątobliwości) wiernym, którzy w Roku Świętym Jakubowym, w duchowej łączności z Jubileuszem Compostelańskim, odrywając się w duchu od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzą w formie pielgrzymki kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie, w wyżej wymienionej Archidiecezji, i tam pobożnie będą uczestniczyć w obchodach jubileuszowych lub przynajmniej przez odpowiednio długi czas pozostaną na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny, Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jakuba Większego, Apostoła.

Niech Bóg zachowa Cię długo w zdrowiu!

Penitencjaria Apostolska, z upoważnienia Ojca Świętego, zgodnie z prośbami chętnie udziela łaski na cały Rok Święty Jakubowy.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, również mogą uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, jeśli przed jakimkolwiek obrazem Świętego [Jakuba] będą łączyć się duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosiernemu Bogu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia.

Zatem, aby ułatwić dostęp do osiągnięcia Bożego przebaczenia przez władzę kluczy Kościoła, ze względu na miłość pasterską, Penitencjaria usilnie prosi, żeby Proboszcz i kapłani, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do przyjmowania spowiedzi, ochoczo i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.”

MAMY TO !!!

Uroczysta forma uzyskania odpustu będzie dokonywała się w ostatnią sobotę miesiąca, podczas Mszy św. zbiorowej za wstawiennictwem Św. Jakuba Apostoła, poprzedzonej Litanią do Św. Jakuba Ap, zakończonej błogosławieństwem relikwiami Św. Jakuba Ap.  Nie wyklucza to uzyskania odpustu zupełnego każdego dnia. Kościół będzie udostępniony wiernym codziennie od godz. 8.00 do 18. 30. Zapraszam wszystkich pielgrzymów indywidualnych oraz grupy zorganizowane (grupy zorganizowane po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu terminu). Będzie możliwość poznania historii parafii i kościoła w Łańcuchowie, nabycia modlitewnika z historią kultu i modlitwami do Św. Jakuba Apostoła. Dla osób umówionych wcześniej będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania i Komunii Świętej. Rok Jakubowy, według woli Ojca Świętego, w związku z pandemią , został przedłużony do końca 2022 r. Jest on obchodzony zawsze wtedy gdy wspomnienie Św. Jakuba Apostoła przypada w niedzielę. Następny taki będzie za…5 lat.