ZAPATRZENI W ŚWIĘTYCH….

1 listopada patrzyliśmy z wdzięcznością w niebo dziękując Bogu za nieprzeliczoną rzeszę świętych . Modliliśmy się dziękując za ich przykład życia. Są wśród nich zarówno ludzie wielcy jak i prości, cisi, pokorni, także spośród naszych najbliższych. Uroczystość Wszystkich Świętych wiąże się nieodłącznie z nawiedzaniem naszych nekropolii. Dlatego też na parafialnym cmentarzu celebrowana była suma o godz. 12.00, która zgromadziła liczną rzeszę wiernych z parafii i gości.

2 Listopada wspominaliśmy wszystkich wiernych zmarłych, którzy trwają jeszcze w ” przedsionku nieba ” , którym jest czyściec. Mszę świętą poprzedziła procesja z modlitwą za zmarłych, której przewodniczył dn. Marcin Dudek.

Jeszcze do końca listopada (ze względu na pandemię) możemy ofiarować odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące. Wystarczy stan łaski uświęcającej, nawiedzenie cmentarza, kościoła lub kaplicy i modlitwa w intencji zmarłego, któremu chcemy odpust ofiarować. Możemy zyskać sobie świętych w niebie, którzy będą wstawiać się za nami.