URODZINY NSZZ SOLIDARNOŚĆ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

W niedzielę 26 września uroczystą Eucharystią sprawowana w kaplicy w Ostrówku rozpoczęły się wojewódzkie obchody 40 rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych ” Solidarność”. Wybór padł na Ostrówek ponieważ to właśnie tutaj 30 lipca 1978 r. powołano Komitet Samoobrony Chłopskiej – pierwszy w powojennej Polsce. Eucharystii przewodniczył , reprezentujący ks. Arcybiskupa, ks. Stefan Misa, dziekan dekanatu łęczyńskiego, a także koncelebrował ks. Stanisław Chodźko, duszpasterz Solidarności rolników w diecezji siedleckiej. Po Eucharystii, w której uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, ,politycy oraz członkowie NSZZ RI Solidarność, zebrani przemaszerowali przed pamiątkowy pomnik przy którym złożono kwiaty, a następnie do szkoły w Ostrówku gdzie odbyła się okolicznościowa konferencja.

NSZZ RI „Solidarność” to jeden z najstarszych związków rolniczych w Polsce. Jego geneza sięga drugiej połowy lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to powstały pierwsze Komitety Samoobrony, wśród nich Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej w Ostrówku. Uwieńczeniem wieloletnich działań polskich rolników, wspartych przez błogosławionego Kard. Stefana Wyszyńskiego była rejestracja pierwszego w Polsce niezależnego od władz państwowych rolniczego związku zawodowego NSZZ Rolników Indywidualnych  ” Solidarność” .Ze względu na swój charakter jest to wydarzenie bez precedensu w najnowszej historii Polski. Wydarzenie to poprzedzone było wieloletnią walką środowiska rolniczego o prawa, godność i podmiotowość swojej grupy zawodowej.