XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. Intencje Mszy świętych na bieżący tydzień wywieszone są w gablocie i na stronie internetowej parafii.
  2. Kalendarz liturgiczny: czwartek – święto Św. Szymona i Judy Tadeusza, App.
  3. Ks. Abp przywraca dyspensę od udziału w Mszy św. w kościele. Jednocześnie zachęca do udziału w mszach sw. transmitowanych.
  4. W przyszłą niedzielę uroczystość Wszystkich Świętych. Nie ma jeszcze szczegółowych wytycznych rządowych. Póki co są tylko apele o pozostanie w domu i odwiedzanie cmentarzy w dni poprzedzające i po Uroczystości Wszystkich Świętych. Ale mimo wszystko na cmentarzu może być więcej osób niż w kościele. Msza święta będzie na cmentarzu o godz. 12.00, jeżeli pogoda pozwoli i nie będzie padało. Odpustu zupełnego, który może zostać ofiarowany wyłącznie za dusze w czyśćcu, udziela się wiernemu, który w poszczególne dni od całego miesiąca listopada pobożnie nawiedzi cmentarz i przynajmniej w myśli pomodli się za zmarłych, którym chce ofiarować odpust.
  5. Jutro o godz. 8.30 będziemy wywozić śmieci z cmentarza. Bardzo proszę o pomoc. Przydadzą się widły czy jakieś łopaty. W czwartek było tylko 5 osób.
  6. Składając kartki wypominkowe bardzo proszę o wpisywanie na nich nazwy wioski.
  7. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła/kaplicy. Dziękuję za uporządkowanie rabatki przy kaplicy.
  8. Do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny i Niedziela.