PRZEMIENIENIE PAŃSKIE W OCHRONIE PRZED ZGORSZENIEM KRZYŻA…

6 sierpnia, Przemienienie Pańskie, w naszej parafii to drugi odpust związany z kościołem w Łańcuchowie. Na przełomie XIX i XX w. święto ściągało mnóstwo pielgrzymów z całego Podlasia. było to związane, prawdopodobnie, z cudem przywrócenia słuchu wnuczkowi niesłyszącemu od urodzenia, który wyprosiła babcia podczas mszy w święto Przemienienia Pańskiego właśnie w Łańcuchowie. W tym roku Słowo Boże głosił i sumie odpustowej przewodniczył ks. Wiesław Kosicki, dyrektor Caritas archidiecezji lubelskiej. Mówił o trudzie wejścia na górę i spotkanie z Panem owocujące naszym przemienieniem. Podziękował też za zaangażowanie parafian w ofiarność na rzecz Caritas wspierającą przygotowanie posiłków dla ponad 200 osób codziennie. Myślę , że w najbliższym czasie wspomożemy Caritas zbiórką ogórków i innych płodów ziemi. Przemienienie Pańskie miało uchronić wybranych apostołów przed zgorszeniem krzyża. Zobaczyli Jezusa rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem, co potwierdzało istnienie Królestwa Bożego i życia wiecznego, które nie byłoby możliwe bez ofiary krzyża. Niech przemienienia, które przeżywamy podczas każdej Eucharystii uchronią nas przed jakimikolwiek zgorszeniami.