JAN BĘDZIE MU NA IMIĘ… (Łk 1, 63)

Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela to dzień odpustu w naszej parafii, kiedy wspominamy jej świętego patrona. W tym roku zbiegła się z wizytacją kanoniczną księdza biskupa. W tym roku gościliśmy ks. biskupa Józefa Wróbla, który był pierwszy raz w łańcuchowskiej parafii. O godz. 9.00 byliśmy na Mszy św. w kaplicy w Ostrówku. Ksiądz biskup mówił o integralności parafii. Przez kaplicę, kościół parafialny, w którym gromadzimy się przynajmniej podczas sakramentu chrztu, bierzmowania, małżeństwa i podczas pogrzebu, łączymy się z kościołem diecezjalnym i powszechnym. Nawiązał tym samym do kan. 1177 KPK, który mówi o tym, że pogrzeb powinien odbywać się w kościele parafialnym zmarłego. Główna uroczystość odpustowa odbyła się podczas sumy o godz. 12.00 w Łańcuchowie. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup. W homilii przybliżył sens wizytacji oraz wielkość łaskawości Boga objawioną w osobie Św. Jana Chrzciciela, patrona parafii, jako tego, który wskazuje na Pana, prowadzi do Niego i przygotowuje do godnego przyjęcie Go w naszym życiu. Uroczystość odpustowa zakończyła się procesja Eucharystyczną i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem wystawionym w nowej monstrancji niesionej w procesji z darami, która jest darem rodziców dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii świętej. Uwadze księdza biskupa nie umknęła imponująca frekwencja wiernych na Mszy świętej i piękno odnowionej świątyni. Czekając na powizytacyjny protokół ufam, że ksiądz biskup wywiózł miłe wrażenia z naszej parafii.