ŁAŃCUCHÓW…OD KUROPATWÓW DO STECKICH

Dzisiaj po sumie w naszym kościele odbyła się promocja książki i spotkanie autorskie z dr J.Ewą Leśniewską, autorką książki „Łańcuchów. Dobra ziemskie i ich właściciele (XIV-XX w.). Od Kuropatwów do Steckich”. Spotkanie zgromadziło dużą rzeszę wiernych zasłuchanych w niezwykle interesujący wykład Pani dr Ewy. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się też książka. Dołożymy wszelkich starań, aby sprowadzić większą liczbę sztuk w jak najkrótszym czasie. Zamówienia na książkę można składać u ks. proboszcza i w Gminnej Bibliotece Publicznej w Milejowie oddział w Łańcuchowie, który mieści się w szkole. Serdecznie dziękuję pani mgr Marioli Matyjaszczyk ( Dyrektor GBP w Milejowie) i pani Jolancie Annie Pikul z filii biblioteki w Łańcuchowie za pomoc w zorganizowaniu spotkania. Przed nami kolejne realizacje i nowe pomysły.