PRZEMIENIENIE PAŃSKIE WEZWANIEM DO NASZEJ PRZEMIANY

Święto Przemienienia Pańskiego tradycyjnie gromadzi w parafii w Łańcuchowie liczne rzesze wiernych nie tylko z parafii, ale także z okolic. Niegdyś na to święto ciągnęli pątnicy z całego Podlasia. Dziś, może już nie tak licznie, ale wciąż przyciąga wielu wiernych. Słowo Boże głosił i sumie przewodniczył mgr ks. Mariusz Kozina , wikariusz par. Św. Brata Alberta w Puławach. W homilii mówił jak różne mogą być Tabory naszej przemiany, po której trzeba zejść na dół do codzienności swojego życia, aby przynosić owoce przemiany. Święto zgromadziło także wielu księży z dekanatu, za co serdecznie dziękujemy.