…Chrystus to nadzieja cała nasza…

Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza!
Umierając, zło zwyciężył, pokój nam ogłasza!
On do Ojca nas prowadzi,
Miłość czyni życia prawem.
Chrystus naszym jest pokojem,
naszym pojednaniem.

Wszystkim moim kochanym Parafianom i drogim Gościom życzę abyśmy w pełni mieli udział w owocach odkupienia, które dokonało się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.