… Słowo stało się ciałem…

Mszą Świętą o 22.00 w Ostrówku i o 24.00 w Łańcuchowie rozpoczęliśmy obchody uroczystości Bożego Narodzenia. Myślą przewodnią do rozważań były słowa z Ewangelii wg. Św. Jana ” A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas…” Wciąż aktualne są też słowa Św. Jana Pawła II ” Otwórzcie drzwi Chrystusowi” . Słowo stało się ciałem aby zamieszkać wśród nas, ale czy my Je przyjmujemy. Sekularyzacja sprawia, że podobnie jak w Betlejem tak i dzisiaj często

nie ma miejsca dla Wcielonego Słowa w naszych sercach, codzienności życia… Gestem podczas Mszy Świętej w Łańcuchowie było wpisanie na czerwonym serduszku daru jaki przynosimy tej nocy Nowonarodzonemu. Wszystkie one zostały złożone w ofierze Mszy Świętej. ” Otwórzmy drzwi Chrystusowi. Nie lękajmy się” ( por. Jan Paweł II ). Obie Msze Święte poprzedziło odśpiewanie Nowenny do Bożego Narodzenia.