JUBILEUSZ OSP W OSTRÓWKU

W sobotę 14 lipca 2018 Mszą Świętą w kaplicy w Ostrówku rozpoczęła się uroczystość jubileuszu 85 – lecia OSP w Ostrówku. Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. Kapelan Powiatowy Strażaków Ks. kan. Janusz Rzeźnik, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Marian Starownik, Starosta Łęczyński Roman Cholewa, Komendant PSP w Łęcznej bryg. Michał Pytlak, Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk, Radni Gminy Puchaczów na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Karolem Zabłotnym. Po Mszy Świętej zaproszeni goście oraz druhowie jednostek OSP z terenu Gminy Puchaczów, Kol. Ostrówek i Łańcuchowa, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Mełgwi przemaszerowali pod Budynek Wiejski w Ostrówku, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, w trakcie której odznaczono wyróżniających się druhów oraz wręczono odznaki ” Strażak Wzorowy”.  (Autor dh Jarosław Zabłotny)