Św. Jan Chrzciciel – patron i inspirator

Dzień 24 czerwca dla parafian z Łańcuchowa to szczególna data. Przeżywają bowiem wspomnienie patrona parafii Św. Jana Chrzciciela a tym samym parafialny odpust. Na to jak wielkie znaczenie odegrał Św. Jan w historii zbawienia wskazuje fakt, że Kościół uroczyście obchodzi nie tylko jego dzień narodzenia dla nieba ( męczeńskiej śmierci) ale także i dla świata. W tym względzie Św. Jan staje w jednym szeregu z Najświętszą Maryją Panną i Panem Jezusem. Starszy od Mesjasza o 6 miesięcy miał prowadzić lud Starego Przymierza do Jezusa i wskazać na niego jako zapowiedzianego i oczekiwanego przez wieki. Bezkompromisowy w swojej wierze poniósł męczeńską śmierć. Dziś dla parafian z Łańcuchowa staje jako wzór tego, który prowadzi do Zbawiciela i jest wytrwały w wierze. Mając tak wielkiego patrona trzeba nam czerpać z ideałów jego życia i naśladować go. W wigilię uroczystości odpustowej wspólnota parafialna wraz z przybyłymi gośćmi modliła się w intencji zmarłych spoczywających na parafialnym cmentarzu. Ze względu na niesprzyjającą aurę msza święta sprawowana była nie na cmentarzu a przy kościele w kaplicy.

2 284 thoughts on “Św. Jan Chrzciciel – patron i inspirator

  1. The misery that canadian pharmacy viagra allergic reactions can cause is something with online prescription viagra which unknown varieties of individuals are familiar with. The reality is, nonetheless, that there are services available for those who seek them. Beginning utilizing the suggestions and suggestions in this piece, and you will have the tools essential to dominate allergic reactions, finally.
    Monitor plant pollen projections as well as plan as necessary. If you have accessibility to the web, a number of the popular weather forecasting sites have an area committed to allergy projections consisting of both air high quality and also pollen matters. On days when the count is going to be high, maintain your home windows closed and restrict your time outdoors.
    Pollen, dust, and also various other allergens can get caught on your skin and in your hair as you go via your day. If you normally shower in the morning, think about switching over to an evening routine.