Św. Jan Chrzciciel – patron i inspirator

Dzień 24 czerwca dla parafian z Łańcuchowa to szczególna data. Przeżywają bowiem wspomnienie patrona parafii Św. Jana Chrzciciela a tym samym parafialny odpust. Na to jak wielkie znaczenie odegrał Św. Jan w historii zbawienia wskazuje fakt, że Kościół uroczyście obchodzi nie tylko jego dzień narodzenia dla nieba ( męczeńskiej śmierci) ale także i dla świata. W tym względzie Św. Jan staje w jednym szeregu z Najświętszą Maryją Panną i Panem Jezusem. Starszy od Mesjasza o 6 miesięcy miał prowadzić lud Starego Przymierza do Jezusa i wskazać na niego jako zapowiedzianego i oczekiwanego przez wieki. Bezkompromisowy w swojej wierze poniósł męczeńską śmierć. Dziś dla parafian z Łańcuchowa staje jako wzór tego, który prowadzi do Zbawiciela i jest wytrwały w wierze. Mając tak wielkiego patrona trzeba nam czerpać z ideałów jego życia i naśladować go. W wigilię uroczystości odpustowej wspólnota parafialna wraz z przybyłymi gośćmi modliła się w intencji zmarłych spoczywających na parafialnym cmentarzu. Ze względu na niesprzyjającą aurę msza święta sprawowana była nie na cmentarzu a przy kościele w kaplicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.